Zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou použitelné na webových stránkách  společnosti Lindab Group, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím různých domén, které vlastní a spravuje společnost Lindab ve společnosti Lindab Group ("Lindab"). Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny weby společnosti.

Společnost Lindab považuje soukromí za velmi důležité, proto budeme vytvářet a provozovat naše weby a webové služby s ohledem na ochranu soukromí a dodržovat platné zákony na ochranu dat a zákony na ochranu soukromí. Tato politika ochrany osobních údajů zohleďnuje informace, které můžeme shromažďovat, a jak dále tyto informace můžeme použít.

Sběr dat

Společnost Lindab nebude sbírat žádné identifikovatelné  informace o vaší osobě (např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) prostřednictvím webových stránek, pokud jste nám je již dobrovolně neposkytli. Pokud nechcete, aby vaše osobní údaje byly shromážděny, neposkytujte nám je.

Každopádně, chcete-li však odpovědět na vaše dotazy nebo splnit vaše požadavky, může být nutné vyžádat si osobní údaje, jako je vaše jméno, jméno zaměstnavatele / firmy, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace můžeme použít k tomu, abychom reagovali na vaše požadavky nebo vás kontaktovali prostřednictvím pošty, e-mailu nebo telefonu.

Společnost Lindab může shromažďovat omezené informace, které neumožňují identifikaci osob, které váš prohlížeč zpřístupňuje při návštěvě webu. Tato informace o protokolu obsahuje adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho dotazu a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč. Tyto informace používáme k lepšímu porozumění chování uživatelů našich stránek a k dalšímu vylepšení našich nabídek. Také doporučujeme, abyste si přečetli cookie informace dostupné na našich stránkách.

Můžeme ukládat a zpracovávat osobní údaje shromážděné na našich stránkách v jakékoli zemi, ve které Lindab nebo naši poskytovatelé hostingu udržují zařízení. Použitím našich služeb souhlasíte s přenosem vašich informací mezi těmito zařízeními, včetně těch, které se nacházejí mimo vaši zemi.

 

Bezpečnost informací

Přijmeme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem k neoprávněným změnám, zveřejněním nebo zničením dat. Omezujeme přístup k vašim osobním identifikačním údajům zaměstnancům společnosti Lindab nebo konzultantům, kteří potřebují znát tyto informace k tomu, aby mohli splnit vaše požadavky nebo poskytnout naše služby.

Společnost Lindab je jediným vlastníkem informací shromážděných na stránkách společnosti Lindab. Tyto informace nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat jiným osobám jinak než způsobem, který je popsán v tomto prohlášení. Lindab může sbírat informace od našich uživatelů na několika různých místech na našich webových stránkách. Společnost Lindab také může převést shromážděné informace na libovolnou příslušnou dceřinou společnost v rámci skupiny Lindab, která se nachází kdekoli na světě.

 

Jaké jsou vaše práva?

Máte právo vědět, jaké osobní údaje máme o vás. Máte právo na odstranění nebo aktualizaci neúplných, nesprávných, nepotřebných nebo zastaralých osobních údajů. Máte právo se odhlásit od přímých marketingových zpráv a požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo jiných přesvědčivých právních důvodů. I v případě, že se odhlásíte od marketingu a jiných sdělení od firmy Lindab, mohou vám být stále zasílány kritické výstrahy.

V některých případech, zejména pokud chcete, abychom smazali nebo zastavili zpracování vašich osobních údajů, může to znamenat i to, že vám možná nebudeme moci nadále poskytovat služby.

 

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Lindab AB, Järnvägsgatan 41, SE-269 82 Båstad, Švédsko je správcem Vašich osobních údajů. Navíc i společnost Lindab, která poskytuje produkt nebo službu, může být správcem vašich osobních údajů.

 

Změny zásad

Lindab může  provádět změny v těchto zásadách. Doporučujeme, aby uživatelé tyto zásady ochrany osobních údajů znovu navštívili, aby se dozvěděli o nových zásadách ochrany osobních údajů nebo o změnách našich zásad.