Lindab otevírá inovační středisko v Helsingborgu

Kalkulátor

Lindab je přední švédská společnost na poli ventilace a systémových řešení pro zlepšení vnitřního klimatu budov. Nyní ve švédském Helsingborgu otevírá nové výzkumné a vývojové zařízení - inovační středisko Lindab.

Inovační středisko Lindab, samostatná organizace vedená ředitelem Nicklasem Fribergem, bude oficiálně zprovozněno na jaře 2019. Jeho tým má za úkol zkoumat nové technologie a obchodní modely. Takto získané znalosti budou následně šířeny nejenom v rámci Lindabu, ale napříč celým odvětvím.

Otevřením inovačního střediska je signálem, že Lindab bere vážně výzvy, s nimiž se sféra vnitřního klimatu bude v budoucnosti potýkat, a v reakci na ně rozhodl vložit prostředky do zařízení, které by se jasně zaměřovalo na inovaci. Výzkumy ukazují, že kvalita vnitřního vzduchu budov hraje velkou roli v lidské zdraví, výkonu a produktivitě. Lindab si přeje zvýšit o této skutečnosti povědomí nejen napříč odvětvím, ale i u zákazníků.

Tým inovačního střediska Lindab se skládá z jednotlivců, kteří byli vybráni s ohledem na své odborné schopnosti na poli inovace, vytváření konceptů a vnitřního klimatu. Aplikováním nových konceptů a zákaznických údajů budou bořit stávající postoje a představovat nová hlediska. Cílem je, aby architekti, majitelé nemovitostí a developeři lépe a hlouběji pochopili, nakolik je vnitřní vzduch budov pro lidské blaho důležitý.

Dále bude inovační středisko sloužit jako startupové prostředí, které společnostem v oboru umožní vyvíjet produkty a služby vnitřního klimatu pro nejrůznější typy budov.

„Vidíme velký potenciál ve využívání moderních technologií k vizualizaci a minitorování vnitřního klimatu, které se tak stane relevantnějším a viditelnějším, což všem jen prospěje. Ivenstováním do inovačního střediska dáváme jasný signál, že se připravujeme na budoucnost,” říká Ola Ringdahl, výkonný ředitel skupiny Lindab.

Jelikož součástí tohoto závazku je i digitalizace a sdílení vědomostí, připravuje se Lindab na digitalizaci svého programu školení, expozic pro prodejní veletrhy a komunikačních prostředků. Jedním z prvních důsledků tohoto kroku je, že společnost ustupuje od své dřívější strategie hmotných prodejních veletrhů a expozic. Místo toho bude investovat do virtuálních expozic a online konferencí, které představují inovativnější a energeticky úspornější metodu interakce s partnery a zákazníky.

„Náš plán pro rok 2019 jde jasně ve stopách trendů, které probíhají v jiných průmyslových odvětvích. Vidíme, že mnohé z nich překračují meze tradiční strategie prodejních výstav. Vždy si klademe za cíl dosáhnout u marketingové činnosti té nejlepší možné návratnosti investic a digitalizace pro nás představuje příležitost ukázat svůj sortiment a stýkat se s našimi zákazníky efektivněji než prostřednictvím standardních prodejních výstav,” říká Johan Rasmussen, ředitel pro marketingovou komunikaci společnosti Lindab.

Lindab doufá, že díky inovační iniciativě se zaměřením na digitální komunikaci se jí podaří oslovit nové cílové skupiny v mnoha různých průmyslových odvětvích. Společnost si klade za cíl poskytovat znalosti a hlediska nejenom zainteresovaným osobám stavebního průmyslu, ale i širší veřejnosti, která tráví velkou část času uvnitř budov.

„Používáním moderních technologií a nových řešení chceme lidem pomoci, aby lépe porozuměli kvalitě vnitřního vzduchu a ovlivňovali ji, a přispět tak ke zlepšení kvality života,” říká Ola Ringdahl na závěr.