Centrální rekuperační jednotka

Kalkulátor

Centrální rekuperační jednotka je určena pro větrání domů a objektů, či jejich částí, Distribuce vzduchu do jednotlivých místností je řešena pomocí rozvodů.