Jednotky a jejich výměníky

Kalkulátor

Srdcem rekuperační jednotky je výměník, kde přiváděný čerstvý vzduch získává část tepla ze vzduchu odváděného. Základní dělení je na DESKOVÉ a ROTAČNÍ.

 

Jednotky s deskovým výměníkem

V deskovém rekuperačním výměníku získává přiváděný čerstvý vzduch část tepla ze vzduchu odváděného. Přiváděný i odváděný vzduch jsou od sebe v rekuperační jednotce odděleny tenkými membránami, které mohou být z různých materiálů. Jelikož má v zimním období čerstvý vzduch vyšší suchost, tak se s oblibou dají využít i tzv. ENTALPICKÉ výměníky, které jsou schopny částí odváděné vzdušné vlhkosti nasytit přiváděný čerstvý vzduch až 65%.

Jednotky s rotačním výměníkem

Rotační regenerační výměník pracuje na principu akumulace energie (tepla, vlhkosti) z proudu odváděného vzduchu do hmoty rotoru a následně, díky cyklickému otáčení, dochází k výdeji akumulované energie do proudu přiváděného vzduchu. Jednotlivé části rotoru se tak střídavě dostávají do odváděného a přiváděného proudu vzduchu. 

Jednotky s entalpickým výměníkem

Entalpický výměník je vyráběný většinou ve tvaru protiproudého diagonálu, zabraňuje přímému kontaktu odváděného vzduchu s příváděným čerstvým vzduchem, ale zaroveň dovoluje prostup části vodních par zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Vhodný do domů, kde hrozí přesoušení (typická je dřevostavba s malou produkcí vlhka).