Jednotky s deskovým výměníkem

Kalkulátor

V deskovém rekuperačním výměníku získává přiváděný čerstvý vzduch část tepla ze vzduchu odváděného. Přiváděný i odváděný vzduch jsou od sebe v rekuperační jednotce odděleny tenkými membránami, které mohou být z různých materiálů. Jelikož má v zimním období čerstvý vzduch vyšší suchost, tak se s oblibou dají využít i tzv. ENTALPICKÉ výměníky, které jsou schopny částí odváděné vzdušné vlhkosti nasytit přiváděný čerstvý vzduch až 65%.