Jednotky s entalpickým výměníkem

Kalkulátor

Entalpický výměník je vyráběný většinou ve tvaru protiproudého diagonálu, zabraňuje přímému kontaktu odváděného vzduchu s příváděným čerstvým vzduchem, ale zaroveň dovoluje prostup části vodních par zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Vhodný do domů, kde hrozí přesoušení (typická je dřevostavba s malou produkcí vlhka).