Rekuperační jednotky

Nabízíme vysoce účinné rekuperační jednotky, jejichž design nenaruší vzhled Vašeho domu ani bytu.

Kalkulátor

Základní rozdělení rekuperačních jednotek

Stavíte nebo provádíte rekonstrukci svého domu či bytu? Jednou z věcí, kterou zajisté řešíte je, jak efektivně větrat s co nejmenší ztrátou tepla. Jakou rekuperační jednotku zvolit? S tím Vám pomůže naše přehledné rozdělení.

Centrální rekuperační jednotka

Centrální rekuperační jednotka je určena pro větrání domů a objektů, či jejich částí, Distribuce vzduchu do jednotlivých místností je řešena pomocí rozvodů.

Jednopokojové rekuperační jednotky

Jednopokojová rekuperační jednotka neboli decentrální jednotka je vždy určena jen pro větrání jedné místnosti. Většinou je to z důvodu nemožnosti použití centrální rekuperační jednotky. Decentrální jednotka se instaluje přímo do obvodové zdi objektu a nepotřebuje žádné rozvody.

Typy rekuperačních jednotek

Centrální rekuperační jednotky rozdělujeme dle umístění přípojek rozvodů na NÁSTĚNNÉ (s vertikálním napojením) a na PODSTROPNÍ, které mají napojení horizontální.

Decentrální neboli jednopokojová rekuperační jednotka je vždy určena jen pro větráná jedné místnosti a instaluje se přímo do obvodové zdi objektu. Tato jednotka tedy nepotřebuje žádné rozvody vzduchu.

Jednotky a jejich výměníky

Srdcem rekuperační jednotky je výměník, kde přiváděný čerstvý vzduch získává část tepla ze vzduchu odváděného. Základní dělení je na DESKOVÉ a ROTAČNÍ.

 

Jednotky s deskovým výměníkem

V deskovém rekuperačním výměníku získává přiváděný čerstvý vzduch část tepla ze vzduchu odváděného. Přiváděný i odváděný vzduch jsou od sebe v rekuperační jednotce odděleny tenkými membránami, které mohou být z různých materiálů. Jelikož má v zimním období čerstvý vzduch vyšší suchost, tak se s oblibou dají využít i tzv. ENTALPICKÉ výměníky, které jsou schopny částí odváděné vzdušné vlhkosti nasytit přiváděný čerstvý vzduch až 65%.

Jednotky s rotačním výměníkem

Rotační regenerační výměník pracuje na principu akumulace energie (tepla, vlhkosti) z proudu odváděného vzduchu do hmoty rotoru a následně, díky cyklickému otáčení, dochází k výdeji akumulované energie do proudu přiváděného vzduchu. Jednotlivé části rotoru se tak střídavě dostávají do odváděného a přiváděného proudu vzduchu. 

Jednotky s entalpickým výměníkem

Entalpický výměník je vyráběný většinou ve tvaru protiproudého diagonálu, zabraňuje přímému kontaktu odváděného vzduchu s příváděným čerstvým vzduchem, ale zaroveň dovoluje prostup části vodních par zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Vhodný do domů, kde hrozí přesoušení (typická je dřevostavba s malou produkcí vlhka).

Účinnost

Kvalitní rekuperace dnes mají účinnosti běžně mezi 75% až 98%. Čím vyšší je účinnost rekuperace, tím máme nižší náklady na dodatečný ohřev vzduchu.

Životnost

Životnost rekuperační jednotek je závislá na pravidelné údržbě a servisu.

Pokud si nevíte rady s výběrem vhodné jednotky pro vaši domácnost kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.