Typy rekuperačních jednotek

Kalkulátor

Centrální rekuperační jednotky rozdělujeme dle umístění přípojek rozvodů na NÁSTĚNNÉ (s vertikálním napojením) a na PODSTROPNÍ, které mají napojení horizontální.

Decentrální neboli jednopokojová rekuperační jednotka je vždy určena jen pro větráná jedné místnosti a instaluje se přímo do obvodové zdi objektu. Tato jednotka tedy nepotřebuje žádné rozvody vzduchu.

Nástěnné rekuperační jednotky

S deskovým výměníkem

S rotačním výměníkem

S deskovým entalpickým výměníkem

Podstropní rekuperační jednotky

S deskovým výměníkem

S rotačním výměníkem

Jednopokojové rekuperační jednotky

S keramickým výměníkem