Více o rekuperaci

Správné a optimální větrání je základem pro zdravé a komfortní klima

Kalkulátor
 

 

Optimální větrání je základem pro zdravé a komfortní vnitřní prostředí. Toho lze dosáhnout správným návrhem a instalací rekuperační jednotky a rozvodů vzduchu, kde přiváděný čerstvý vzduch získává v tepelném výměníku část tepla ze vzduchu odváděného. Čerstvý vzduch je tedy tepelně optimalizován a díky použité filtraci je také zbaven pylu, prachu a alergenů. Důsledkem tedy není pouze zdravější vnitřní prostředí Vašeho domu, či bytu, ale zároveň lze absencí nárazového větrání okny ušetřit i na tepelných nákladech. Navíc moderní design rekuperačních jednotek a koncových vyústek nenaruší vzhled Vašeho domova.

 

 

 

Jak rekuperace funguje?

Nejdůležitějšími částmi rekuperační jednotky jsou přívodní a odvodní ventilátor, výměník a filtry. Výměníky mohou být deskové, či rotační. V deskovém rekuperačním výměníku získává přiváděný čerstvý vzduch část tepla ze vzduchu odváděného. Přiváděný i odváděný vzduch jsou od sebe v rekuperační jednotce odděleny tenkými membránami, které mohou být z různých materiálů. Jelikož má v zimním období čerstvý vzduch vyšší suchost, tak se s oblibou dají využít i tzv. ENTALPICKÉ výměníky, které jsou schopny částí odváděné vzdušné vlhkosti nasytit přiváděný čerstvý vzduch (až 65%). Protiproudé deskové výměníky pro zpětné získávání tepla může být účinnost až 98 %.


Naproti tomu rotační regenerační výměník pracuje na principu akumulace energie (tepla, vlhkosti) z proudu odváděného vzduchu do hmoty rotoru a následně, díky cyklickému otáčení, dochází k výdeji akumulované energie do proudu přiváděného vzduchu. Jednotlivé části rotoru se tak střídavě dostávají do odváděného a přiváděného proudu vzduchu. Kromě citelného tepla přenášejí i teplo vázané, tedy vlhkost. Účinnost může být až 86%. Standardem jsou již EC (elektronicky komutované) motory.

 

Nezapomeňte, že od 1. ledna 2019 musí nové domy s podlahovou plochou větší než 350 m2a od 1. ledna 2020 nové domy s podlahovou plochou do 350 m2 splňovat téměř nulovou spotřebu energie díky novele vyhlášky 148/2007. Požadavky na energetickou hospodárnost jsou upraveny vyhláškou č. 78/2013 Sb. Řízené větrání s rekuperací řeší    energetickou   hospodárnost rodinných domů a bytů.

Účinnost

Kvalitní rekuperace dnes mají účinnosti běžně mezi 75% až 98%. Čím vyšší je účinnost rekuperace, tím máme nižší náklady na dodatečný ohřev vzduchu.

Životnost

Životnost rekuperační jednotek je závislá na pravidelné údržbě a servisu.

Pokud si nevíte rady s výběrem vhodné jednotky pro Vaši domácnost kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.